Studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

 • 13.09.2018, 08:05 (aktualizacja 13.09.2018 08:13)
 • artykuł sponsorowany
Studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!
Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a nie chcesz z różnych względów wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to dziewięć kierunków licencjackich i inżynierskich, trzy magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, czy wreszcie program płatnych praktyk. Chcesz wyjechać zagranicę? Nic prostszego. Ułatwi Ci to program Erasmus+

Od tego roku na wszystkich kierunkach PWSZ wprowadziła także innowacyjne rozwiązanie w postaci studiów 26+.

Studia 26+ to alternatywa dla studiów niestacjonarnych, ponieważ zajęcia i praktyki, tak przecież istotne na wszystkich kierunkach o profilu zawodowym odbywają się popołudniami. Studia w ramach tego systemu są bezpłatne, a więc przyszli studenci uzyskają wykształcenie wyższe realizowane na wysokim poziomie, nie narażając swoich domowych budżetów, tak bardzo nadwyrężonych w dzisiejszych czasach.

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

STUDIA LICENCJACKIE
kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 

 • ze specjalnością: rytmika w edukacji i wychowaniu
 • ze specjalnością: zespoły instrumentalno-wokalne  w muzyce estradowej

kierunek: EKONOMIA 

 • bez specjalności
 • ze specjalnością: ekonomika handlu i sprzedaży
 • ze specjalnością: rachunkowość i podatki 

kierunek: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA  

 • bez specjalności
 • ze specjalnością: grafika komputerowa
 • ze specjalnością: fotografia i film

kierunek:  PEDAGOGIKA

 • ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • ze specjalnością: logopedia i terapia pedagogiczna

kierunek: PRACA SOCJALNA 

 • ze specjalnością: praca socjalna z resocjalizacją
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
 • ze specjalnością: praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

kierunek: PIELĘGNIARSTWO
kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Na dwóch kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje – za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

STUDIA INŻYNIERSKIE
kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 
kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  

 • ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn
 • ze specjalnością: mechatronika z informatyką
 • ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC
 • ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie
 • ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa, pracy socjalnej i gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych.

STUDIA MAGISTERSKIE 
kierunek:  PIELĘGNIARSTWO 
kierunek: PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 
kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH - NOWOŚĆ! 

Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych.

STUDIA PODYPLOMOWE

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PSYCHOPEDAGOGICZNĄ
 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU
 • GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH – nowość!
 • KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – nowość!
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
 • RESOCJALIZACJA Z PROFILATYKĄ SPOŁECZNĄ (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM)
 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
 • STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPORTU
 • SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 • ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚĆIĄ TQM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI

Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożliwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

KURSY I SZKOLENIA

 • SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
 • SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
 • SZKOLENIE NA ASYSTENTA RODZINY
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji co do swojej przyszłości nie zastanawiaj się dłużej i studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

artykuł sponsorowany
Podziel się:

Pozostałe