Coraz więcej szkół na Podkarpaciu przechodzi na zdalne nauczanie z powodu COVID-19

  • 20.10.2020, 14:22
  • PO

Podziel się:

Oceń:

Coraz więcej szkół na Podkarpaciu przechodzi na zdalne nauczanie z powodu COVID-19 fot. Redakcja
Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 25 powiatów (z wyjątkiem niżej opisanych ognisk* i ognisk, w których trwa dochodzenie) - są to pojedyncze przypadki z transmisji poziomej ( zakażenia rodzinne i inne kontakty). Stan na 20 października.

Powiat bieszczadzki

Sanatorium Uzdrowiskowe ,,SOLINKA” w Polańczyku w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 5 osób z personelu medycznego oraz 4 pacjentów.

Powiat dębicki

*Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 1 osób z personelu medycznego oraz 7 pensjonariuszy.

*ZOZ Dębica – Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie - wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 16 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 13 pacjentów.

Powiat jarosławski

*Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – w ognisku potwierdzono łącznie 104 wyniki dodatnie w tym u 49 pacjentów i 52 osób personelu medycznego i 3 osoby z kontaktu

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy - wyniku przeprowadzanych badań w ognisku potwierdzono 6 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 1 osób z personelu medycznego oraz 5 pensjonariuszy. W placówce zaplanowano badania przesiewowe.

*Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiuw wyniku przeprowadzanych badań łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 wśród pracowników.

Powiat kolbuszowski

Dom Pomocy Społecznej w Cmolasiew wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 72 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 20 osób z personelu medycznego oraz 52 pensjonariuszy .

Powiat leski

*Szpital Powiatowy w Lesku – łącznie w ognisku potwierdzono wynik dodatni u 28 osób w tym u 25 pracowników oraz 3 pacjentów.

Powiat leżajski

*Oddział Gastroenterologii SPZOZ Leżajsk, - w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 6 osób z personelu medycznego oraz 1 pacjenta.

*Zakład Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Leżajskw wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego i 1 pacjenta.

 

 

Powiat mielecki

DPS Mielec – w wyniku badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 24 wyniki dodatnie w tym 15 u personelu i 9 pensjonariuszy.

Powiat przemyski

* NZOZ DIAVERUM w Przemyślu łącznie w ognisku potwierdzono 80 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 45 pacjentów oraz 29 osób z personelu medycznego i 6 osób z kontaktu.

Szpital w Żurawicyw wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 13 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego oraz 2 pacjentów i 4 osób z kontaktu.

Hospicjum Santa Rita w Przemyślu – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego i 1 pacjenta.

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

*Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 87 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

*Ognisko SPZOZ Szpital MSWiA - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 25 osób wśród personelu medycznego i pomocniczego oraz pacjentów.

Zakład Opieki Długoterminowej w Błażowejw wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 6 pacjentów .

Powiat sanocki

Dom Pomocy Społecznej ,,Światło Nadziei” w Sanokuw wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 12 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 5 osób z personelu medycznego oraz 7 podopiecznych.

 

PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA i ŻŁOBKI

Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 20 października br. w 97 placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne

Powiat bieszczadzki/leski (5 placówek)

Samorządowe Przedszkole w Lesku

Zawieszenie zajęć w oddziale 3-latków

14-22.10.2020 r.

ZS Publicznych w Uhercach Mineralnych

Hybrydowy system nauczania- klasa 3a zdalne nauczanie

15-22.10.2020 r.

SP w Lesku

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Dolnej

Cała szkoła zdalne nauczanie

16-23.10.2020 r.

Powiat brzozowski (10 placówka)

SOSW w Brzozowie (Przedszkole Specjalne, SP Nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

Cała placówka-zawieszenie zajęć

12-20.10.2020 r.

SP w Trześniowie

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

SP w Grabówce

Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3)

19-23.10.2020 r.

SP w Obarzym

Cała szkoła zdalne nauczanie (klasy 0-3)

19-22.10.2020 r.

SP Wydrna

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Dydni

Cała placówka zawieszone zajęcia

19-22.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Haczowie

Cała placówka zawieszone zajęcia

19-23.10.2020. r.

SP w Dydni

Hybrydowy system nauczania- klasy 0, 1, 2, 3, 4 i 8

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy

Hybrydowy system nauczania- klasa 0 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Jasionowie

Hybrydowy system nauczania- klasa 1 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Powiat dębicki (3 placówki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11

Hybrydowy system nauczania- klasa 7f zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Czarne

Hybrydowy system nauczania- klasa 3 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Powiat jarosławski (15 placówek)

Szkoła Podstawowa Ostrów

Hybrydowy system nauczania – klasy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

SP w Tyniowicach

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-23.10.2020 r.

SP Nr 10 w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa 3 c zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 b zdalne nauczanie

15-21.10.2020 r.

SP w Łazach

Cała szkoła zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

SP w Zapałowie

Hybrydowy system nauczania- Klasa III zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Jarosławiu

Cała szkoła zdalne nauczanie

20-31.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Chotyńcu

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- Klasa 8 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

Hybrydowy system nauczania- Klasa 7 zdalne nauczanie

19-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej

Cała szkoła zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku

Cała placówka zdalne nauczanie

16-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pełkiniach

Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Rudołowicach

Cała placówka zdalne nauczanie

19-21.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Roźwienicy

Cała placówka zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Przedszkole Samorządowe w Radymnie

Hybrydowy system nauczania- grypa 5 nauczanie zdalne

20-23.10.2020 r.

Powiat jasielski ( 5 placówek)

Zespół Szkół Miejskich nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

Hybrydowy system nauczania- klasa VIIaIn zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (ul. Czackiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa IV b zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej

Hybrydowy system nauczania- klasa III zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

Cała placówka zdalne nauczanie

20-30.10.2020 r.

Zespół Szkół w Dębowcu

Hybrydowy system nauczania- klasa II b zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Powiat krośnieński (10 placówek)

Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 4

Hybrydowy system nauczania- Klasa 3 b zdalne nauczanie

Klasa I

19-25.10.2020 r.


 

19-23.10.2020 r.

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Planeta 21” w Krośnie (ul. Czajkowskiego)

Pojedyncze dzieci na zdalnym nauczaniu

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie

Hybrydowy system nauczania- Klasa 1 ITF zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie

Zawieszenie zajęć dla 3 oddziałów

19-26.10.2020 r.

ZSP w Rymanowie

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała szkoła nauczanie zdalne

19-30.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Łężanach – Oddział Przedszkolny

Hybrydowy system nauczania – 2 oddziały przedszkolne

19-25.10.2020 r.

SOSW w Krośnie

Hybrydowy system nauczania – 4 klasy nauczanie zdalne

19-22.10.2020 r.

ZSP Milcza

Zawieszenie zajęć stacjonarnych – cała placówka nauczanie zdalne

19-30.10.2020 r.

Zespół szkół i placówek i Placówek w Bóbrce

Hybrydowy system nauczania – klasy VI-VIII nauczanie zdalne

20-25.10.2020 r.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie

Hybrydowy system nauczania – Oddział Przysposabiający do Pracy i IX zespół rewalidacyjno-wychowawczy

19-23.10.2020 r.

Powiat leżajski (3 placówki )

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny

16-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku

Hybrydowy system nauczania- Klasy 4b, 5a,7a,8a zdalne nauczanie

19-22.10.2020 r.

Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym

Zawieszenie zajęć dla całej szkoły – system zdalny

19-23.10.2020 r.

Powiat lubaczowski (1 placówka)

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Hybrydowy system nauczania- Klasy 1 zdalne nauczanie oraz oddział przedszkolny

 

19-23.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- Klasy II-VIII

19-23.10.2020 r.

Powiat łańcucki (6 placówek)

SP Nr 2 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania- klasa VII e zdalne nauczanie

14-23.10.2020 r.

Przedszkole Publiczne w Kraczkowej

Zawieszenie zajęć w grupie 3-latków i 4-latków

15-22.10.2020 r.

Żłobek Miejski nr 2 w Łańcucie

Zawieszenie zajęć w grupie 1

16-22.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania- klasa 1b zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Przedszkole Publiczne w Kraczkowej

Zawieszenie zajęć w grupie 5 latków

19-22.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Kraczkowej

Hybrydowy system nauczania- grupa 0 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Powiat mielecki (4 placówki)

Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim "Radosny Start" -Oddział zamiejscowy w Dulczy Małej

Zawieszenie zajęć w całej placówce

12-21.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa 2a i 3a zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie

Zawieszenie zajęć grupa 3-4 i 6 latków

19-23.10.2020 r.

Żłobek Miejski nr 7 w Mielcu

Zawieszenie zajęć w grupie II

19-23.10.2020 r.

Powiat niżański (2 placówki)

Z S-P nr 2 w Nisku

Hybrydowy system nauczania- klasa 5 b zdalne nauczanie

16-22.10.2020 r

Niepubliczne Przedszkole „DOMisia” w Nisku

Zawieszenie zajęć przejście na tryb zdalny – grupa Jeżyki

19-26.10.2020 r.

Powiat przemyski (6 placówek)

Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Przemyślu

Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora

12.10-do odwołania

ZS-P w Orłach (przedszkole)

2 oddziały przedszkolne

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Fredropolu

Hybrydowy system nauczania- klasy 4-8 zdalne nauczanie

15-22.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu

Hybrydowy system nauczania- Klasa 4c, 6a, 7a, 7b i 7c zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r

Przedszkole „Kraina Maluszka” w Przemyślu

Zawieszenie zajęć cała placówka

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkół Salezjańskich

Zdalne nauczanie dla całej placówki

20.10-03.11.2020 r.

Powiat przeworski (5 placówek)

SP w Gorzycach

Klasy V, VI, VIIa i VII b – zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

19-23.10.2020 r.

SP Nr 1 w Przeworsku

Hybrydowy system nauczania- klasa 6f zdalne nauczanie

17-23.10.2020 r.

Prywatne Przedszkole „Kraina Marzeń Dziecięcych” w Sieniawie

Zawieszenie zaj

19-25.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Nowosielcach

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

Powiat ropczycko-sędziszowski ( 1 placówek)

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim

Hybrydowy system nauczania- klasa 3b

Klasy 3a, 4b, 5a, 6c

19-22.10.2020 r.

19-23.10.2020 r,

Powiat rzeszowski (11 placówki)

ZSP Nr 5 w Rzeszowie (ul. Pelczara)- SP nr 23

Hybrydowy system nauczania- klasa 8c zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Publ. SP i Publ. LO im.Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie (ul. Sanocka)

Hybrydowy system nauczania- klasa 4a, 4b, 6a, 6b zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)

Niepubliczny Zespół Szklono Przedszkolny w Sołonce

Zdalne nauczanie cała szkoła

15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)

SP Nr 11 w Rzeszowie ( ul. Podwisłocze)

Hybrydowy system nauczania- klasa 6 zdalne nauczanie

16-22.10.2020 r.

 

Kasa 8d zdalne nauczanie

19-22.10.2020 r.

Kasa 4b zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Kasa 3 a zdalne nauczanie

20-23.10.2020 r.

SP Nr 24 w Rzeszowie (ul. Czajkowskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 a zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie (ul. Wyspiańskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 Biała SPMS Biała zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim

Hybrydowy system nauczania- klasa 1 c zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 (ul, Budziwojska)

Hybrydowy system nauczania- klasa 1 b, 5b, 6a, 6c, 7a

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Straszydlu

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa 5a, 6a, 7a, 7b zdalne nauczanie

 

19-23.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa 5b, 8a i 8b

20-27.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie

Zawieszenie zajęć – grupa dzieci 3 letnich

19-23.10.2020 r.

Powiat sanocki (5 placówek)

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Sanoku

Zawieszenie zajęć grupa 6 i 8

20-25.10.2020 r.

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sanoku

Zawieszenie zajęć grupa VIII

16-22.10.2020 r.

Zespół Szkół w Bukowsku

Hybrydowy system nauczania – klasa 3 b zdalne nauczanie

19-25.10.2020 r.

SOSW w Sanoku

Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka

20.10-02.11.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Lalinie

Zawieszenie pracy – zajęcia zdalne cała placówka

19-22.10.2020 r.

Powiat stalowowolski (2 placówki)

ZS w Turbi-Przedszkole w Obojnej

Zawieszenie zajęć w całym przedszkolu

15-20.10.2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Kotowej

Zdalne nauczanie w całej placówce

19-23.10.2020 r.

Powiat strzyżowski (2 placówki)

SP we Frysztaku

Hybrydowy system nauczania- klasa Ia zdalne nauczanie

19-23.10 2020 r.

Przedszkole w Niebylcu

Cała placówka zdalne nauczani

20-23.10.2020 r.

Powiat tarnobrzeski (2 placówki)

ZS Specjalnych w Tarnobrzegu

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-23.10.2020 r.

Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie

Hybrydowy system nauczania- Klasa VII b zdalne nauczanie

19-23.10.2020 r.


 

PO

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu korsosanockie.pl. Agencja Wydawniczo Reklamowa Korso Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.
Kowit
Kowit 20.10.2020, 22:40
Ma, czy nie ma. Lista szkół drastycznie wydłuża się.
Byle do świąt ... Wszystkich Świętych.
Bieszczadnik
Bieszczadnik 20.10.2020, 19:11
Ktoś tu nie ma pojęcia jakie miejscowości są w powiecie bieszczadzkim.

Pozostałe