Reklama

Robert Biedroń i Łukasz Rydzik: Prawa kobiet to prawa człowieka!

Opublikowano: sob, 23 sty 2021 22:24
Autor:

Robert Biedroń i Łukasz Rydzik: Prawa kobiet to prawa człowieka! - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Europoseł Robert Biedroń oraz Koordynator Wiosny Łukasz Rydzik postanowili interweniować w sprawie ochrony zdrowia kobiet na Podkarpaciu i dostępu ich do bezpiecznej terminacji ciąży.

Obecnie obowiązujące prawo zezwala na dokonanie aborcji jeżeli zachodzą 3 przesłanki: 

- dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, 

- zagrożenia życia matki lub 

- ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub kazirodztwa.

W skali kraju oficjalna liczba przeprowadzonych aborcji od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie tysiąca zabiegów rocznie. Wyjątkiem jest Podkarpacie, gdzie ostatni oficjalny zabieg aborcji został wykonany w maju 2016 r. Jest to data, kiedy ostatni ze szpitali zrezygnował z ich przeprowadzania. Od tego czasu żaden szpital w naszym regionie nie przeprowadza zgodnego z prawem zabiegu aborcji. Sytuacja w 2020 r. jest dużo gorsza niż w 2015 r., kiedy zabiegi te przeprowadzały szpitale w Sanoku i Rzeszowie. Nie oznacza to oczywiście, że mieszkanki Podkarpacia nie korzystają z tego typu zabiegów. Zaostrzanie prawa nie zmniejsza liczby aborcji, pozbawia jedynie kobiety dostępu do opieki zdrowotnej pomimo że płacą podatki i ta opieka im przysługuje.

Tak 28 października Sanok protestował przeciwko decyzji TK: Eksplozja gniewu! Bastion trzeszczy! [FOTO+VIDEO]

Brak możliwości wykonania legalnej i zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami aborcji na Podkarpaciu (podkreślamy jeszcze raz, że wyrok TK nie został opublikowany) oznacza dla kobiet z naszego regionu obniżenie poziomu bezpieczeństwa i jest łamaniem wobec nich praw pacjenta. Pragnę zaznaczyć, że aborcje dokonuje się także w przypadku zagrożenia życia kobiety. Jeżeli żaden szpital w regionie nie wykonuje tego zabiegu, oznacza to narażenie życia i zdrowia kobiet, których stan wymagałby usunięcia ciąży z powodu zagrożenia życia kobiety! Transport takich kobiet do miast w innych województwach w celu dokonania zabiegu może skończyć się tragedią! Podkarpackie kobiety powinny zatem mieć możliwość decyzji co w takim wypadku chcą zrobić. Czy pozostawić ciążę, czy dokonać legalnej, bezpiecznej i zgodnej z obecnymi przepisami prawa aborcji. Chciałbym również zauważyć, że brak możliwości dokonania zabiegu jest dyskryminujący, a dla wielu kobiet wyjazd do innego województwa może być niemożliwy ze względu na koszt lub inne względy.

- komentuje Łukasdz Rydzik, Koordynator Wiosny Biedronia.

Poniżej publikujemy treść listów wysłanych do Rzecznika Praw Pacjenta - Bartłomieja Chmielowca oraz Wojewody Podkarpackiego - Ewy Leniart.

Szanowny Pan 

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek nr 119 o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej. Orzeczono, iż usunięcie ciężko i nieodwracalnie uszkodzonego płodu jest niekonstytucyjne. Konsekwencją tej decyzji była ogólnopolska mobilizacja kobiet i strajki w obronie swoich praw. Polki wyszły na ulice nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach wyrażając swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału, który wprowadza możliwość zmuszania kobiet do kontynuowania ciąży pomimo śmiertelnego uszkodzenia płodu i rodzenia dzieci skazanych na śmierć (często w męczarniach – m.in. dlatego Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał takie praktyki za łamanie praw człowieka i tortury).

Na Podkarpaciu odbyły się w związku z działaniami Trybunału Konstytucyjnego największe protesty, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Protestowały nie tylko Krosno, Przemyśl, Rzeszów, ale praktycznie wszystkie miasta powiatowe m.in. Lubaczów, Sanok, Jasło, Tarnobrzeg. 

Do chwili obecnej wyrok Trybunału nie został jednak opublikowany. Oznacza to, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem aborcji można dokonać jeżeli zachodzą 3 przesłanki: dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, zagrożenie życia matki lub ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub kazirodztwa.

W skali kraju oficjalna liczba przeprowadzonych aborcji od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie tysiąca zabiegów rocznie. Wyjątkiem jest Podkarpacie, gdzie ostatni oficjalny zabieg aborcji został wykonany w maju 2016 r. Jest to data, kiedy ostatni ze szpitali zrezygnował z ich przeprowadzania. Od tego czasu żaden szpital w naszym regionie nie przeprowadza zgodnego z prawem zabiegu aborcji. Sytuacja w 2020 r. jest dużo gorsza niż w 2015 r., kiedy zabieg aborcji przeprowadzały szpitale w Sanoku i Rzeszowie. Oczywiście nie oznacza to, że mieszkanki podkarpackiego nie korzystają z tego typu zabiegów. Zaostrzanie prawa nie zmniejsza liczby aborcji, pozbawia jedynie kobiety dostępu do opieki zdrowotnej, pomimo że płacą podatki i ta opieka im przysługuje. 

Brak możliwości wykonania legalnej i zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami aborcji na Podkarpaciu (podkreślamy jeszcze raz, że wyrok TK nie został opublikowany) oznacza dla kobiet z naszego regionu obniżenie poziomu bezpieczeństwa i jest łamaniem wobec nich praw pacjenta. Pragnę zaznaczyć, że aborcje dokonuje się także w przypadku zagrożenia życia kobiety. Jeżeli żaden szpital w regionie nie wykonuje tego zabiegu, oznacza to narażenie życia i zdrowia kobiet, których stan wymagałby usunięcia ciąży z powodu zagrożenia życia kobiety! Transport takich kobiet do miast w innych województwach w celu dokonania zabiegu może skończyć się tragedią! Pragnę zaznaczyć, że obecnie obowiązujące przesłanki pozwalają na terminację ciąży, kiedy płody są nieodwracalnie uszkodzone, często w ogóle niezdolne do życia poza macicą. Podkarpackie kobiety powinny zatem mieć możliwość, decyzji co w takim wypadku chcą zrobić. Czy pozostawić ciążę, czy dokonać legalnej, bezpiecznej i zgodnej z obecnymi przepisami prawa aborcji. Chciałbym również zauważyć, że brak możliwości dokonania zabiegu jest dyskryminujący, a dla wielu kobiet wyjazd do innego województwa może być niemożliwy ze względu na koszt lub inne względy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

    1. Czy zna Pan sytuację braku możliwości dokonania legalnej aborcji na Podkarpaciu? Czy w ostatnich latach Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wykonało jakiekolwiek działania, żeby zmienić ten stan rzeczy, wprowadzić możliwość legalnej aborcji i zwiększyć bezpieczeństwo kobiet na Podkarpaciu? 

    2. Czy dysponuje Pan informacjami, ile kobiet z Podkarpacia dokonało legalnej aborcji poza granicami województwa od 2016 r.?

    3. W jakim terminie od zapoznania się z wyżej wymienionymi informacjami podejmie Pan interwencję w podkarpackich szpitalach, w celu umożliwienia przeprowadzenia aborcji na Podkarpaciu? Jakie to będą działania?

    4. Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta monitoruje sytuację zdrowotną kobiet na Podkarpaciu?

    a) Na jakie wsparcie może liczyć kobieta otrzymująca informację, że jej płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony?

    b) Gdzie może zgłosić się po pomoc w terminacji ciąży? 

    c) W jaki sposób kobiety, które nie mają szansy dokonania terminacji ciąży, pomimo diagnozy lekarskiej są wspierane na Podkarpaciu? 

    5. Czy skoro w całym województwie podkarpackim nie można dokonać zgodnej z obowiązującym prawem aborcji, do czasu jej umożliwienia podejmie Pan działania mające na celu przygotowanie programu wspierającego kobiety, które muszą dokonać zabiegu w innym województwie?

Z wyrazami szacunku,

 Robert Biedroń
 Łukasz Rydzik

***

Szanowna Pani 

Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek nr 119 o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej. Orzeczono, iż usunięcie ciężko i nieodwracalnie uszkodzonego płodu jest niekonstytucyjne. Konsekwencją tej decyzji była ogólnopolska mobilizacja kobiet i strajki w obronie swoich praw. Polki wyszły na ulice nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach wyrażając swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału, który wprowadza możliwość zmuszania kobiet do kontynuowania ciąży pomimo śmiertelnego uszkodzenia płodu i rodzenia dzieci skazanych na śmierć (często w męczarniach – m.in. dlatego Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał takie praktyki za łamanie praw człowieka i tortury). Na Podkarpaciu odbyły się w związku z działaniami Trybunału Konstytucyjnego największe protesty, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Protestowały nie tylko Krosno, Przemyśl, Rzeszów, ale praktycznie wszystkie miasta powiatowe m.in. Lubaczów, Sanok, Jasło, Tarnobrzeg. 

Do chwili obecnej wyrok Trybunału nie został jednak opublikowany. Oznacza to, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem aborcji można dokonać jeżeli zachodzą 3 przesłanki: dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby, zagrożenie życia matki lub ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub kazirodztwa.

W skali kraju oficjalna liczba przeprowadzonych aborcji od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie tysiąca zabiegów rocznie. Wyjątkiem jest Podkarpacie, gdzie ostatni oficjalny zabieg aborcji został wykonany wmaju 2016 r. Jest to data, kiedy ostatni ze szpitali zrezygnował z ich przeprowadzania. Od tego czasu żaden szpital w naszym regionie nie przeprowadza zgodnego z prawem zabiegu aborcji. Sytuacja w 2020 r. jest dużo gorsza niż w 2015 r., kiedy zabieg aborcji przeprowadzały szpitale w Sanoku i Rzeszowie. Oczywiście nie oznacza to, że mieszkanki podkarpackiego nie korzystają z tego typu zabiegów. Zaostrzanie prawa nie zmniejsza liczby aborcji, pozbawia jedynie kobiety dostępu do opieki zdrowotnej pomimo że płacą podatki i ta opieka im przysługuje. 

Brak możliwości wykonania legalnej i zgodnej z obecnie obowiązującymi przepisami aborcji na Podkarpaciu (podkreślamy jeszcze raz, że wyrok TK nie został opublikowany) oznacza dla kobiet z naszego regionu obniżenie poziomu bezpieczeństwa i jest łamaniem wobec nich praw pacjenta. Pragnę zaznaczyć, że aborcje dokonuje się także w przypadku zagrożenia życia kobiety. Jeżeli żaden szpital w naszym regionie nie wykonuje tego zabiegu, oznacza to narażenie życia i zdrowia kobiet, których stan wymagałby usunięcia ciąży z powodu zagrożenia życia kobiety! Transport takich kobiet do miast w innych województwach w celu dokonania zabiegu może skończyć się tragedią! Pragnę zaznaczyć, że obecnie obowiązujące przesłanki pozwalają na terminację ciąży, kiedy płody są nieodwracalnie uszkodzone, często w ogóle niezdolne do życia poza macicą. Podkarpackie kobiety powinny zatem mieć możliwość decyzji co w takim wypadku chcą zrobić. Czy pozostawić ciążę, czy dokonać legalnej, bezpiecznej i zgodnej z obecnymi przepisami prawa aborcji. Chciałbym również zauważyć, że brak możliwości dokonania zabiegu jest dyskryminujący, a dla wielu kobiet wyjazd do innego województwa może być niemożliwy ze względu na koszt lub inne względy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

    1. Dlaczego żaden ze szpitali na Podkarpaciu nie wykonuje zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami aborcji?

    2. Czy po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi informacjami istnieje szansa na interwencje Pani Wojewody w podkarpackich szpitalach w celu umożliwienia przeprowadzenia aborcji na Podkarpaciu? 

    3. Czy we wszystkich gminach na Podkarpaciu kobiety mają dostęp do bezpłatnych gabinetów ginekologicznych?

    4. Gdzie może zgłosić się po pomoc w terminacji ciąży kobieta otrzymująca informację, że jej płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony? 

    5. Czy skoro w całym Województwie Podkarpackim nie można dokonać zgodnej z obowiązującym prawem aborcji, Urząd Województwa planuje przygotowanie programu wspierającego kobiety, który muszą dokonać zabiegu w innym województwie?

    6. Na jakie wsparcie mogą liczyć kobiety na Podkarpaciu, które nie mają szansy dokonania terminacji ciąży pomimo diagnozy lekarskiej dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby? 

Z wyrazami szacunku,

Robert Biedroń
Łukasz Rydzik

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.